nhj jkj

Festivalul folcloric al cîntecului popular din zona Prutului de Mijloc – ediția a IV-a

REGULAMENT

  1. Noţiuni generale: Festivalul folcloric al cîntecului popular este organizat de Primaria satului Chetriș în parteneriat cu Gimnaziul Chetriş, raionul Fălești” și dl Țurcanu Victor (proprietar de teren) pentru toţi copiii și tinerii din instituţiile preuniversitare din Republica Moldova, doritori de a participa, precum și pentru persoane de vîrstă mai înaintată.

2.Obiectivele festivalului

– Promovarea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor populare din zona Prutului de Mijloc.

– Stabilirea unui parteneriat viabil între generații, asigurarea unui schimb de experiență între meșterii versați și tineri

– Conservarea și transmiterea în cea mai frumoasă formă a patrimoniului cultural, a obiceiurilor locale către tînăra generație.

3.Scopul festivalului : Promovarea folclorului, datinilor şi obiceiurilor din zona Prutului de Mijloc.

4. Modul de organizare:

Festivalul se va desfășura pe data de 16 iulie 2017 la orele 10.00 . Tradiţii şi obiceiuri populare din zona Prutului de mijloc. Sunt invitați toți doritorii și iubitorii de folclor din zona Prutului de Mijloc( Bolotina, Cuhnești, Ciuciulea, Viișoara, Năvîrneț, Hîncești, Călinești, Călugăr, Risipeni, Horești ,iar din România :Sighișoara,Suceava,Rădăuți,Iași ) și totodată invităm toți meșterii populari din zona Prutului de Mijloc .

Vă așteptăm cu nerăbdare pentru a participa la acest festival. Vă garantăm cu toată certitudinea că veți avea parte de clipe de neuitat alături de toți participanții la festival.

Toți doritorii de a participa să se adreseze la următoarele numere de telefon: 0259-51-911; 061176749; 0259-51-819; 069564846;

Vă mulțumim anticipat! Primăria Comunei Chetriș.