nhj jkj

Mulţumiri grupului folcloristic Stajarel

Grupul folcloristic Stejarel este format din membrii localităţii noastre. Gupul folcloristic Stejărel are un număr mare de cîntece populare culese din popor.