nhj jkj

Anunţ privind organizarea consultării publice a Strategiei de dezvoltare comunitară a localității Chetriş pentru anii 2020-2025

 

Primăria comunei Chetriş  iniţiază, începînd cu data de 07.08.2020, consultarea publică a proiectului Strategiei de dezvoltare comunitară a localității Chetriş pentru anii 2020-2025.

Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare socio-economică a localității, de a stabili niște repere clare pentru conjugarea efortului comun al membrilor comunității direcționat spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Strategia de Dezvoltare Comunitară reprezintă un document de politică publică, care va ghida acțiunile Administrației Publice Locale, în următorii 5 ani, în vederea asigurării unui proces continuu şi coerent de dezvoltare a localității.

Strategia de Dezvoltare Comunitară a comunei Chetriş pentru anii 2020 – 2025 reprezintă un document de planificare strategică integrată la nivel local, un mijloc esențial pentru factorii de decizie, părțile interesate și, nu în ultimul rând, pentru cetățeni, unde sunt identificate cele mai bune soluții pentru creșterea calității vieții prin asigurarea unui mediu sănătos pentru o dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung în comunitate.

Beneficiarii Srategiei sunt ceățenii din comuna Chetriş.

Recomandările pe marginea proiectului de Strategie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 28 august  2020, în adresa dnei Ivanov  Elena  pe adresa electronică: primariachetris@mail.ru, la numărul de telefon 0259651911 sau pe adresa Primariei: s.  Chetriş,r. Făleşti  , primăria .