Anunț inițierea lucrărilor cadastrale masive de către Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului

Începînd cu data de 13 februarie 2023, în comuna Chetriş , r-nul Falești, vor fi inițiate lucrările cadastrale masive de către Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, selectată în rezultatul concursului organizat în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară.

Proiectul se desfășoară în baza Acordului de finanțare semnat de Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și se implementează de Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru.

Pentru întrebări pe marginea subiectului lucrărilor menționate contactați Autoritatea Publică Locală (Primăria  Chetriş   tel. 025951911  ) .