ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria comunei Chetriş  iniţiază  începînd cu data de   7 decembrie 2023 consultări publice referitor examinarea proiectelor  de decizie „Cu privire la aprobarea proiectului bugetului primăriei  comunei Chetriş  pentru anul 2024  în prima lectură .” şi  ,, Cu privire la aprobarea proiectului bugetului primăriei  comunei Chetriş  pentru anul 2024  în a doua lectură . ” Scopul […]

Anunț

Membrii Comitetului Coordonator Local la 21.03.2023 s-au întrunit în ședința de lucru

  Membrii Comitetului Coordonator Local la 21.03.2023 s-au întrunit în ședința de lucru la care s-a actualizat planul de activitate pentru anul curent și s-au stabilit sarcini concrete pentru actorii comunitari în vederea realizării activităților preconizate. Totodată s-a întocmit planul de monitorizare a grantului “Staţii de aşteptare amenajate – vîrstnici asiguraţi” finanţat de către Crucea […]

Primele gospodării din comuna Chetriș, raionul Fălești, deservite de întreprinderea „Bălți-Gaz”

  Primele gospodării din comuna Chetriș, raionul Fălești, deservite de întreprinderea „Bălți-Gaz” sunt conectate la rețeaua de distribuire a gazelor naturale. Proiectul a permis aducerea gazului natural la hotarul localității Chetriș. După instalarea primului punct de reglare-măsurare a gazelor au demarat lucrările de construcție a rețelei de distribuire a gazului și deja câteva gospodării sunt […]

Anunț donarea de sânge voluntară de la cetățeni

Stimați locuitori ai comunei Chetris pe data de 17 februarie 2023, începând cu ora 8:00 în incinta Centrului de sănătate Chetriș se va petrece donarea de sânge voluntară de la cetățeni.

Anunț inițierea lucrărilor cadastrale masive de către Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului

Începînd cu data de 13 februarie 2023, în comuna Chetriş , r-nul Falești, vor fi inițiate lucrările cadastrale masive de către Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, selectată în rezultatul concursului organizat în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară. Proiectul se desfășoară în baza Acordului de finanțare semnat de Guvernul Republicii Moldova și Asociația […]

Anunţul Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al ÎM „Chetriş – Service”

  Rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al ÎM „Chetriş – Service”: a fost declarat învingător al concursului  Dl Sacicov Ion.

Anunţul Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al ÎM „Chetriş – Service ”

Lista persoanelor preselectate pentru participare la interviu la la concursul  pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al ÎM „ Chetriş – Service ” :  Sacicov Ion  . Data desfăşurării interviului : miercuri  , data de 14.12.2022  , ora 10.00  biroul nr. 5 din  incinta primăriei .  

Anunț pentru funcția vacantă de administrator al ÎM „Chetriş – Service”

Primăria comunei  Chetriş anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de administrator al ÎM „ Chetriş – Service ” . Dosarul de participare  la concurs va conţine : formulalul de participare  , curriculum vitae , copia buletinului de identitate , copia diplomei de studii , certificat medical ,copia carnetului de muncă , cazier judiciar . Data […]

„Un arbore pentru dăinuirea noastră”

  În conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 27 din 13.02.1995, privind Ziua Naţională de înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră” pe 5 noiembrie 2022 primarul comunei, Constantin Condru a organizat lucrările de plantare a puieţilor de salcîm.   Aducem mulțumiri tuturor participanților pentru implicarea activă în folosul comunități.