nhj jkj

Mulţumiri grupului folcloristic Stajarel

Grupul folcloristic Stejarel este format din membrii localităţii noastre. Gupul folcloristic Stejărel are un număr mare de cîntece populare culese din popor.

O vizita de lucru la Bivolari ,la invitatia domnului Liviu Teodoresvcu

O vizita de lucru la Bivolari, la invitatia domnului Liviu Teodoresvcu. O vizită de lucru unde am participat cu mult drag.

Festivalul Prieteniei ediţia a patra

Primăria Chetriș are deosebita plăcere de a Vă invita la la Festivalul Prieteniei Edicia a patra. Cu această frumoasă ocazie invităm toți meșterii popular pentru a face cunoscute produsele dar și serviciile pe care le prestează

Festivalul folcloric al cîntecului popular din zona Prutului de Mijloc – ediția a IV-a

REGULAMENT Noţiuni generale: Festivalul folcloric al cîntecului popular este organizat de Primaria satului Chetriș în parteneriat cu Gimnaziul Chetriş, raionul Fălești” și dl Țurcanu Victor (proprietar de teren) pentru toţi copiii și tinerii din instituţiile preuniversitare din Republica Moldova, doritori de a participa, precum și pentru persoane de vîrstă mai înaintată. 2.Obiectivele festivalului – Promovarea […]