Comisii de specialitate


Componenţa numerică şi nominală  a comisiilor consultative de specialitate ale consiliului comunal  :


 1. Activităţi Economico – Financiare , Drept şi Disciplină  – 5 persoane :
 • Morcov     Vasile   – preşedinte
 • Mamai   Alesea  – secretar
 • Gherman   Natalia

 1. Agricultură , Industrie , Protecţia Mediului , Amenajarea Teritoriului – 3 persoane :
 • Pacicovschi Vadim – preşedinte
 • Sacicov Ion            – secretar
 • Jornea  Ion
 • Surugiu Lilian
 • Ivanov Igor

 1. Învăţămînt , Protecţie Socială , Sănătate Publică , Muncă , Activităţi Social – Culturale , Turizm , Culte – 3 persoane :
 • Bogdan Zinaida   – preşedinte
 • Rusu Lidia      – secretar
 • Cereteu Marcel