CV-ul Primarului

PRENUME:      Constantin                                                                                                                                    

NUME:            Condru

DATA NAȘTERII: 01 iunie 1964

SEXUL:    masculin

CETĂȚENIA: moldovean

STAREA CIVILĂ:  căsătorit

DOMICILIUL:  r-nul Fălești, s.Chetriș

Tel: 0259-51-646  /mob.067749797

EMAIL: condruconstantin@gmail.com

STUDII:  superioare  , 1981-1986  Institutul Agricol  “ M.V.Frunze ”or.Chişinău  -agronom

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

10 ani de stagiu  ( 1990 – 2001 )  inginer cadastral APL Călineşti, r-l Făleşti

2001- 2020  muncă  în domeniul construcţilor  în Europa .                            

STAGII DE FORMARE

ABILITĂȚI

Microsoft Office ( Word ),internet