Date statistice

Relieful: Conform raionării geomorfologice terenurile comunei Chetriş fac parte din microforma de relief numită Lunca Prutului, din zona naturală de luncă cu vegetaţia şi lumea animală respectivă. Teritoriul reprezintă un relief ondulat. Apele freatice pe cumpene şi pe versanți se află la adîncime medie, în zona de protecţia a rîilui Camenca și rîului Prut – la adîncime mică. Teritoriul comunei Chetriș se caracterizează cu o climă moderată continentală, cu iarnă scurtă şi comparativ caldă, cu vară lungă şi călduroasă. Cantitatea anuală de precipitații este de 450-500 mm. Teritoriul satului se află în zona de silvostepă, în păduri creşte stejarul, teiul, arțarul, frasinul.

Reţeaua  hidrografică: Apele freatice pe cumpene şi pe versanţi se află la adîncime medie, în zona de protecţia a rîilui Camenca şi riului Prut – la adîncime mică .  În comună există 113   fîntîni de mână, calitatea apei în acestea nu corespunde tuturor cerinţelor faţă de apa potabilă. Hotarul satului cît şi a raionului , ţării cu satul Tabăra , judeţul Iaţi , România este rîul Prut cu ape curate datorită faptului că în perioada sovetică nu au fost construite fabrici , uzine pe malurile lui . Barajul Costeşti – Stănca se află la distanţa de aproape 70 km . Rezezvaţia Naturală de Stat „ Pădurea Domnească ” este despărţită de sat prin rîuleţul Camenca .

Satul se alimentează cu apă din fântâni.În comună există 113 de fântâni de mână, calitatea apei în acestea nu corespunde tuturor    cerinţelor faţă de apa potabilă.

 

Deoarece comuna Chetriș este implicată în proiectul de apă și canalizare din anul     2016, finanțat de Ministerul Mediului în sumă de 18 mil. lei, există o singură   interprindere  Municipală Chetriș-Servic e ,care gestionează alimentarea cu apă

 

 

 

 

Clima: Teritoriul comunei Chetriş se caracterizează cu o climă moderată continentală, cu iarnă scurtă şi comparativ caldă, cu vară lungă şi călduroasă. Cantitatea anuală de precipitaţii este de 450-500 mm.

Resurse naturale : Teritoriul satului se află în zona de silvostepă, în păduri creşte stejarul, teiul, arţarul, frasinul. Pădurile comunei Chetriş sint parte componentă a Rezervaţiei Naturale de Stat „ Pădurea Domnească ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are fâșii forestiere și în dealul Pogorului, deasupra hârtopului iar fâșii de nuci de-a lungul drumurilor.

În comuna Chetriş activează următoarele obiecte de menire social-culturale:

  1. Gimnaziul Chetriş .
  2. Grădiniţa de copii Chetriş.
  3. Biblioteca publică.
  4. Centrul de Sănătate Chetriş .
  5. Oficiul poştal.
  6. Biserica ortodoxă.