Istoria localității

        Harta topografică „Republica Moldova ” ( Kiev 1998 ) ne arată o  salbă de sate mai mari şi mai mici , înşirate ca nişte mărgele  frumoase pe-un fir de drum , care , de fapt , e o magistrală auto destul de bună , de-a lungul Prutului , în jos , şi care de la Cobani pînă la Pruteni se ţine ceva mai departe de valea inundabilă a rîului – frontieră . Tîmp de două secole şi jumătate ale fiinţării sale Chetrişul de astăzi a mai fost şi Chetroasa , şi Chetros  , şi Pietriş , stă şi el în această „salbă” după Moara – Domnească , atrăgînd spre sine şi un şir de case din Călineşti .

Satul Chetriş apare menţionat documentar în 1772 – 1773 cu 23 curţi , apoi iar dispare din atenţia textelor scrise . În anul 1803 se află în posesia Mănăstirii Cetăţuia. În 1812 – 1813 avea biserică de nuiele ,  unsă cu lut , făcea parte din judeţul Iaşi.

Cronologie:

1772 – 1773 cu 23 curţi ;

1803 se află în posesia Mănăstirii Cetăţuia

1812 – 1813 avea biserică de nuiele , unsă cu lut , făcea parte din judeţul Iaşi.

1814 aici îşi afla refugiul preotul Matvei Sinchevici

1817 avea deja 40 gospodării ţărăneşti ,

1830 avea deja 64 de curţi .

1840 creşte pînă la 83 de case cu 396 de suflete ( 191 bărbaţi şi 205 femei )

1876 Mănăstirea Sfîntul Mormînt avea aici 373 desetine de pămînt .

1892 se lucrau 722 desetine .

1905 Filip , fiul preotului Grigore Moşneaga din Chetriş absolveşte Seminarul Teologic din

Chişinău şi mai capătă pămînt şi ţărani .

1902 se deschide aici şi o şcoală de alfabetizare.

1910 era deja o localitate mare – 132 de gospodării , 937 locuitori .Funcţiona şcoală parohială.

1923 se atestează Chetrişul cu 280 de case , cu 786 de locuitori . Satul avea moară de apă , şcoală

primară , 2 cîrciume .

1933 satul numără 1134 locuitori.

1940 în liste figurează 1078 de oameni: 1058 români moldoveni , 13 ucraineni şi 7 ruşi .

1941 – 1945 au căzut în lupte 42 bărbaţi .

1946 – 1947 Mulţi săteni au murit în anii foametei. Apoi au urmat deportările .

1 august 1949 satul rămase cu 963 locuitori . Sa format colhozul „ Stalin ” .

1956 în Chetriş apare un mic spital rural .

1979 recensămîntul înregistrează 1468 locuitori

1989 recensămîntul înregistrează 1460 de locuitori

1996 în satul Chetriş a fost organizată Cooperativa agricolă

de producere „Camca”.

2000 satul avea 1457 locuitori

2003 se organizată SRL „ Gruprijor – Agro ” .