Organigrama

  1. Condru Constantin – Primarul comunei Chetriş
  2. IVANOV Elena – Secretarul Consiliului local
  3. RUSU Angela – Contabil – şef primăria
  4. SACICOV Rodica – Specialist în problemele perceperii fiscale
  5. ROTARI Ivan – Specialist pentru reglementarea regimului funciar
  6. Dogotaru Olga-contabil
  7. Eugenia Gureu –asistent social
  8. Cereteu Marcel-șef de post