ANUNȚ!

  Primăria comunei Chetriş invită vineri, 28.10.2022, la ora 8.00, la primărie toţi cetăţenii comunei implicaţi în proiectul de gazificare a s. Chetriş la un discurs cu responsabilul Făleşti – Gaz, care va veni cu explicaţii asupra tuturor întrebărilor referitor la implementarea proiectului.

ANUNȚ! Concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator al ÎM „Chetriş – Service”

  Primăria comunei Chetriş anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator al ÎM „Chetriş – Service”.   Dosarul de participare la concurs va conţine: formularul de participare, curriculum vitae, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii, certificat medical, copia carnetului de muncă, cazier judiciar. Data limită de depunere a dosarelor  – 10 noiembrie 2022.   […]

ANUNȚ! Discurs cu ofiţerul superior de sector

  Primăria comunei Chetriş invită luni, 24.10.2022 la ora 9.00 la primărie toţi locuitorilor comunei la un discurs cu ofiţerul superior de sector, Marcel Cereteu, care va aduce la cunoştinţă publică activitatea desfășurată pe perioada a 9 luni ale anului 2022.

Anunț cu privire la radierea gospodăriilor țărănești inactive

22 mai 2022 – Hramul comunei Chetriș

  22 mai 2022 – Hramul comunei Chetriș. O zi când ne adunăm cu toți împreună și sărbătorim cele realizate cu oameni, care respectă tradițiile și obiceiurile neamului.   Mulțumim mult colectivului grădiniței de copii „Muguraș”, colectivului gimnaziului Chetriș, bibliotecii publice teritoriale, lucrătorilor APL, consilierilor locali pentru implicare și participare la activitate.   Mulțumim Parohului […]